خاستگاه فرهنگ سیاسی ایران معاصر
51 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1380 - شماره 16 » (26 صفحه - از 35 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای فهم «فرهنگ سیاسی» یک جامعه، توجه به منابع، فرآیند ظهور و رشد آن در جامعه سیاسی ضرورت دارد؛ از این‏رو همان طوری که با شناخت زمینه‏های فرهنگ سیاسی، می‏توان «کنش سیاسی» جامعه را پیش بینی کرد، به همان نسبت می‏توان زمینه‏های فرهنگی «عدم ثبات سیاسی» را نیز شناسایی و راهکارهای متناسب باآن را ارائه کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا خاستگاه فرهنگ اقتداری و مشارکتی جامعه سیاسی ایران معاصر را تبیین کند. واژه‏های کلیدی: فرهنگ، فرهنگ سیاسی، منابع فرهنگ ایرانی.